W ramach działalności gospodarczej pozarolniczej prowadzimy usługi rolnicze

W ramach działalności gospodarczej pozarolniczej prowadzimy usługi rolnicze m. in. usługowe suszenie zbóż, rzepaku i kukurydzy. Kombajnowanie zbóż i kukurydzy.

Gniecenie ziarna kukurydzy na kiszonkę z możliwością nabijania w rękawy. Kupujemy mokrą kukurydzę do suszenia. Prowadzimy handel zbożem, kukurydzą i rzepakiem.